XƏBƏRLƏR


Dövlət qurumları İT rəhbərlərinin I zirvə toplantısı keçirilmişdir

Dövlət qurumları İT rəhbərlərinin I zirvə toplantısı keçirilmişdir


Bu gün Ritz-Carlton otelində Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin təşkilatçılığı ilə “Dövlət Qurumlarının İT rəhbərlərinin I Zirvə Toplantısı” keçirilmişdir.

“AzStateNet” şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikasında işlər davam etdirilir

“AzStateNet” şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikasında işlər davam etdirilir


“AzStateNet” Data, İnternet və “Voice” şəbəkələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında qurulması və dövlət qurumlarının bu şəbəkəyə qoşularaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

Bizə olan müraciətinizi əlaqə bölməsindən məktub yazaraq bildirə bilərsiz. Məktub yaz

"İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ" JURNALI


Ölkədə informasiya proseslərinin mühafizəsi, sabitliyi və fasiləsizliyi, dövlət orqan larının informasiya ehtiyatlarının qorunması, bu sahədə təhdidlərin qar şısının alınması, dövlət və qeyri-dövlət informasiya infrastruktur sub-yektlərində kibertəhlükəsizlik sahəsində risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması ilə bağlı ciddi işlər aparılır.

Milli informasiya ehtiyatlarının qorunması, informasiya sahəsində milli maraqların müdafiəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən milli təhlükəsizlik siyasətinin istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir. Bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsi və milli informasiya ehtiyatlarının ...

  • 2022-1
  • 2021-2
  • 2021-1
  • 2020-1
  • 2019-3