Axtarış...

XƏBƏRLƏR


“Dövlət qurumları İT rəhbərlərinin IV Zirvə Toplantısı” keçirilmişdir

“Dövlət qurumları İT rəhbərlərinin IV Zirvə Toplantısı” keçirilmişdir


Tədbirdə 73 dövlət qurumundan 100-dən artıq nümayəndə iştirak etmişdir.

OİC-CERT idarə heyətinin növbəti iclası Qahirədə keçirilib

OİC-CERT idarə heyətinin növbəti iclası Qahirədə keçirilib


XRİTDX OİC-CERT təşkilatının idarə heyətində ölkəmizi artıq 8 il təmsil edir.

Bizə olan müraciətinizi əlaqə bölməsindən məktub yazaraq bildirə bilərsiz. Məktub yaz

"İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ" JURNALI


Ölkədə informasiya proseslərinin mühafizəsi, sabitliyi və fasiləsizliyi, dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatlarının qorunması, bu sahədə təhdidlərin qarşısının alınması, dövlət və qeyri-dövlət informasiya infrastruktur subyektlərində kibertəhlükəsizlik sahəsində risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması ilə bağlı ciddi işlər aparılır.

Milli informasiya ehtiyatlarının qorunması, informasiya sahəsində milli maraqların müdafiəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən milli təhlükəsizlik siyasətinin istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir. Bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsi və milli informasiya ehtiyatlarının ...

  • 2023-3
  • 2023-2
  • 2023-1
  • 2022-1
  • 2021-2